Blog

Jak zbudować pawilon z płyty warstwowej - Nowoczesne Elewacje

Jak zbudować pawilon z płyty warstwowej

Budowa każdego obiektu niezależnie od jego wielkości i zastosowanych materiałów składa się z kilku etapów. Jak zbudować pawilon z płyty warstwowej? Nie obędzie się bez analizy potrzeb i uwarunkowań – na ich podstawie powstaje projekt. Etap projektowania obejmuje konstrukcję, obudowę,…

Read more
Application of modular pavilions in gastronomy

Zastosowanie pawilonów modułowych w gastronomii

Nowoczesne obiekty modułowe to sprawdzone i solidne rozwiązania o modułowej budowie dla prowadzenia różnego rodzaju działalności. Znalazły one swoje zastosowanie również w gastronomii. Pawilony gastronomiczne są tego najlepszym przykładem. Można w nich prowadzić szeroko pojętą działalność gastronomiczną, od malutkich punktów…

Read more
Fast office construction - Modern Facade

Szybka budowa biura

Stanowiska pracy administracyjno-biurowe, a w zasadzie wszystkie związane z pracą przy komputerze, wymagają organizacji biura. Zatem biura to pomieszczenia towarzyszące prowadzeniu większości rodzajów działalności gospodarczej. Niezależnie czy mówimy tutaj o dużych przedsiębiorstwach zatrudniających wielu pracowników, w tym administracyjno-biurowych, czy też…

Read more